سامانه کارگزارمن

راه حل امن و هوشمند مدیریت کارگزاری‌ها
آیا می‌دانید بیش از 80 درصد از خدمات تامین اجتماعی الکترونیک است و با گذشت زمان کارگزاری‌ها خلوت‌تر خواهد شد؟

کارگزارمن چگونه کسب و کار شما را محافطت کرده و رونق می‌دهد؟

حفظ درآمد کارگزاری
ایجاد یک کارگزاری آرام و خلوت 
تحقق خواست مشتریان
خدمات غیرحضوری