سامانه کارگزارمن
راه حل امن و هوشمند مدیریت کارگزاری‌ها
آیا می‌دانید بیش از 80 درصد از خدمات تامین اجتماعی الکترونیک است و با گذشت زمان کارگزاری‌ها خلوت‌تر خواهند شد؟

کارگزارمن چگونه کسب‌وکار شما را محافظت کرده و رونق می‌دهد؟

حفط درآمد کارگزاری
ایجاد یک کارگزاری آرام و خلوت
تحقق خواست مشتریان
خدمات غیرحضوری